Od 1. 1. 2018 platí na Slovensku pri hypotékach pre mladých systém daňového bonusu, ktorý nahradil pôvodnú bonifikáciu úrokovej sadzby.

Čo to znamená?

Zvýhodnené hypotéky pre mladých na Slovensku fungovali dlhé roky. Bonus v podobe 3 %-tnej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) v poslednom čase strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3 % a dodnes sa pohybujú okolo 1 %. Preto štát v roku 2017 úrokový bonus zrušil a nahradil ho daňovým bonusom, čo je forma priamej daňovej úľavy. Mladí si tento daňový bonus po prvý krát môžu uplatniť v roku 2019 (v daňovom priznaní za rok 2018). Ten bude nižší ako staré úľavy.

Daňový bonus

Bude sa vzťahovať len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov. Bude vo výške 50% zo zaplatených úrokov, ale bude mať strop na úrovni 400 eur ročne.

Ostatné kritéria na nárok na bonus sú rovnaké ako boli pri hypotéke pre mladých:

  • vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov
  • príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy pričom pri manželoch je to dvojnásobok. Výšku priemernej mesačnej mzdy určuje Štatistický úrad.
  • daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania. Pre tento účel 5 rokov znamená 60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Ak úver na bývanie začnete splácať počas roka, máte nárok na pomernú časť daňového bonusu za zaplatené úroky. Na pomernú časť daňového bonusu máte nárok aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na úroky z hypotéky.

Ak spĺňate podmienky, daňový bonus môžete po novom získať aj v bankách, ktoré hypotéky pre mladých neposkytovali.

Viac byrokracie

Odborníci navyše tvrdia, že pri novej forme podpory úverov pre mladých, čaká žiadateľov viac papierovačiek. Každý rok si budú musieť od banky žiadať potvrdenie o zaplatených úrokoch a potom v daňovom priznaní ich žiadať späť.

Nie všetky banky majú jasno v tom, kedy a ako budú posielať potvrdenia klientom o zaplatených úrokoch. Niektoré banky budú potvrdenia posielať automaticky, v iných bude treba potvrdenie vyžiadať začiatkom roka. Klienti niektorých bánk budú mať vyčíslenie úrokov dostupné vo svojom internetbankingu.

Zdroj: Banky.sk