0918 846 327
Partizánske
info@byvajtevovlastnom.sk

Oceňovanie nehnuteľnosti

Oceňovanie nehnuteľností – čo to znamená a prečo je to dôležité.

 

Čo je to oceňovanie nehnuteľnosti?                         Ocenovanie nehnutelnosti

Oceňovanie nehnuteľnosti je proces určenia trhovej ceny nehnuteľnosti.

Je to komplexná problematika. Na hodnotu nehnuteľnosti vplýva mnoho faktorov:

Čo je to trhová cena nehnuteľnosti?

Na trhu nehnuteľností vystupujú predávajúci a kupujúci nehnuteľností. Cieľom predávajúcich je predať svoje nehnuteľnosti za čo najvyššiu cenu. Naopak, kupujúci samozrejme chcú kúpiť nehnuteľnosti za čo najnižšiu cenu.
Nakoľko trhová ekonomika funguje na pravidle ponuky a dopytu, kompromis predávajúcich a kupujúcich predstavuje trhovú cenu nehnuteľnosti. To je tá reálna cena, s ktorým súhlasia obidve a strany a za čo sa nehnuteľnosť nakoniec predá.
V tomto prípade nevyužívajú sa predurčené matematické funkcie, aktuálna dinamika trhu určuje reálnu trhovú cenu.

Kto vykonáva oceňovanie?

Oceňovanie vykonáva realitná kancelária – je to najjednoduchší spôsob z pohľadu vlastníka nehnuteľnosti. Pracovníci realitnej kancelárie dokážu poskytnúť ocenenie priamo majiteľovi, s tým majiteľ ušetrí značné množstvo času.

Kedy sa vykonáva oceňovanie nehnuteľností?

Oceňovanie sa vykonáva často pri dedičskom konaní, ak dediči nemajú presné informácie o hodnote majetku a nevedia sa dohodnúť.
Oceňovanie realitnou kanceláriou je vždy žiadané pri predaji vašej nehnuteľnosti. Taktiež je možné si to vyžiadať iba ak zvažujete o predaji a chceli by ste mať informácie o aktuálnej hodnote vašej nehnuteľnosti.

Ako prebieha oceňovanie nehnuteľností?

Najpresnejšou metódou oceňovania je oceňovanie porovnávacou metódou. Je založené na princípe porovnania vybraných charakteristík nehnuteľností podobných nehnuteľnosti, ktorá je predmetom ocenenia. Najskôr sa uskutočňuje zber dát a následne sa vykonáva porovnanie.
Sú určité zásady, ktoré musia byť dodržané:

Je dôležité spomenúť, že v tomto prípade je komplexne zhrnutá situácia na trhu nehnuteľností. Vzťahuje sa to na konkrétnu lokalitu alebo región. Výsledná cena nehnuteľnosti sa ďalej určuje cez kvantitatívnu metódu s použitím aritmetického priemeru.
Výsledkom tohto procesu je ocenenie, ktoré vystaví realitný maklér a vlastník nehnuteľnosti to obdrží od realitnej kancelárie.

 

V prípade záujmu alebo viac informácií nás neváhajte kontaktovať.(0908 683 194)

Cena za oceňovanie nehnutelnosti je 50 €, vypracovanie garantujeme do 24 hodín.